خانه / آشپزی و تغذیه / چیکن پیتزاپن

چیکن پیتزاپن

چیکن پیتزاپن

 

 

مواد لازم

پیاز (خلالی) ۱ عدد

روغن مایع (مخصوص سرخ کردن) به مقدار لازم

سینه مرغ (مکعبی خرد شده) ۱۰۰ گرم

قارچ (ورقه ای خرد شده) ۵۰ گرم

کنسرو ذرت (بدون آب) ۲۰ گرم

پنیر موتزارلا (رنده شده) ۷۰ گرم

پودر اورگانو به مقدار لازم

خمیر گریل پیتزا (به بخش دستورات آشپزی مدرن سایت مراجعه شود)

سس گوجه فرنگی خانگی (به بخش دستورات آشپزی مدرن سایت مراجعه شود)

طرز تهیه

  1. ابتداخمیرگریلپیتزاوسسگوجهفرنگیخانگیراآمادهکنید.
  2. پیازرادرتابه‌ایحاویروغنداغ،رویحرارتملایم،تفتدهیدتانرموشفافشود. سینه‌هایمرغرابامقدارینمکوفلفلسیاهمزه‌دارکنیدسپسآن‌هارابهتابهحاویپیازبیافزاییدوبهتفتدادنادامهدهیدتاطلاییشوند.
  3. فلفلدلمه‌ایوقارچرابهتابهاضافهکنیدوتفتدهیدتاآبقارچکاملاًکشیدهشودسپسمقدارینمکبهآنبیافزاییدوتابهراازرویحرارتبردارید.
  4. تابهچدنیرارویحرارتکمقراردهیدتاگرمشودسپسکفآنرابه‌وسیلهقلم‌مویمخصوصآشپزیبهمقداریروغنمایعآغشتهکنید. خمیرآماده‌شدهرابه‌قطر ۳ میلی‌متربه‌اندازهکفتابهبازکنیدوآنراکفتابهپهنکنیدسپسدرتابهرابگذاریدتاخمیربه‌مدت ۱۰ دقیقهبپزدولبهآنطلاییشود.
  5. پسازاینمدت،سسگوجهفرنگیخانگیآماده‌شدهرارویخمیربمالیدسپسمخلوطسینهمرغ،ذرتوپنیرموتزارلارارویآنپخشکنید. مقداریاورگانورویآنبپاشید. درتابهرابگذاریدتابه‌مدت ۱۰ دقیقهدیگربپزدوپنیرذوبشود.
  6. پس از این مدت، تابه را از روی حرارت بردارید، پیتزا را برش دهید و سرو کنید.

درباره ی janati

Avatar of janati

همچنین ببینید

اسپاگتی با سالمون دودی

اسپاگتی با سالمون دودی مواد لازم اسپاگتی ۴۰۰ گرم نمک به مقدار لازم فلفل سیاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار