خانه / همه / چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

در این بخش چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج را برای شما گردآوری کرده ایم:

۱) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

وقتی كسی كه به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید كه اگر چنین نكنید ، فتنه و فساد زمین را پر خواهد كرد

(نهج الفصاحه ، ح۲۴۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواجها ها آن است كه آسان تر انجام گیرد .

 (نهج الفصاحه ، ح۲۴۸)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، كه نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۴ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ازدواج سنت من است پس هر كه از سنت من روی بر گرداند از من نیست .

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۰)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۵ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه دوست دارد كه پاك و پاكیزه خدا را دیدار كند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود۰

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۰)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۶ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر جوانی كه در دوره جوانی خود ازدواج كند ، شیطانش فریاد بر آورد كه : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ كرد .

(كنز العمال . ح۴۴۴۴۱)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۷ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه ازدواج كند نصف عبادت به او داده شده است .

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۰)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۸ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

دو ركعت نمازی كه ازدواج كرده می خواند ، برتر از هفتاد ركعت نمازی است كه فرد عزب می خواند .

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۱۹)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۹ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

زن بگیرید ؛ زیرا كه ازدواج كردن روزی شما را بیشتر می كند .

(بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۱۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۰ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این كار خداوند اخلاق آنان را نیكو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می كند و بر جوانمردی های آنان می افزاید .

                           (بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۱ ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه از ترس تهیدستی ازدواج نكند ، به خدای متعال گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد » .

(نور الثقلین . ج۳ . ص۵۹۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۲ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از مردی به نام عكاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا كنیزی داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض كرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج كن مگر نه از گناه كاران هستی .

 (بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۱۹)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۳ ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه مجردی را زن دهد ، از جمله كسانی است كه خداوند در روز قیامت به او نظر می افكند .

(اصول كافی . ج۵ . ص۳۳۱)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۴ ) امام علی (علیه السلام) :

بهترین وساطتها این است كه میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند .

  (بحار الانوار . ج۱۰۳ ۰ص۲۲۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۵ ) امام باقر (علیه السلام) :

مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در امر ازدواج كسب تكلیف و اجازه كرد ، حضرت فرمود :  آری ازدواج كن و بر تو باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد .

(وسائل الشیعه . ج۱۴ . ص۲۱)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۶ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید .

(كنز العمال . ح۴۴۵۹۰)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۷ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

با زن به خاطر ۴ چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج كن

(كنز العمال . ح۴۴۶۰۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۸ ) امام حسن (علیه السلام) :

به مردی كه با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت كرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی كند .

(مكارم الاخلاق . ج۱ . ص۴۴۶)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۱۹ ) امام صادق (علیه السلام) :

شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن كابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد .

(معانی الاخبار . ص۱۵۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 ۲۰ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین مهریه سبكترین آن است .

(كنز العمال . ح۴۴۷۰۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۱ ) امام كاظم (علیه السلام) :

جهاد زن خوب شوهر داری كردن است .

(اصول كافی . ج۵ . ص۵۰۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۲ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد .

(كنز العمال . ح۴۴۴۳۵)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۳ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

به زن خود خدمت نكند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی كه خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .

  (بحار الانوار . ج۱۰۴ ۰ص۱۳۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۴ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر زنی كه شوهرش را هفت روز خدمت كند ، خداوند هفت در دوزخ را به رزی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در كه بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست كه جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنكه این عمل او برایش بهتر از یكسال عبادت باشد كه روزهایش را روزه و شب هایش را به عبادت سپری كند .

(إرشاد القلوب . ص۱۷۵)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۵ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بدانید كه خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از كسی كه به زنش ستم می كند تا آنكه زن طلاق خلع بگیرد .

(ثواب العمال . ص ۳۳۹ )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۶ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان .

(كنز العمال . ح۴۴۵۳۲)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۷ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج كند بر خدا لازم است كه او را یاری كند .

(نهج الفصاحه ، ح۲۷۸)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۸ ) امام رضا (علیه السلام) :

با كسی كه اخلاقش بد است وصلت نكنید .

(وسائل الشیعه . ج۵ . ص۱۰)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۲۹ ) امام باقر (علیه السلام) :

با كسی كه از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج كنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود .

(اصول كافی . ج۵ . ص۳۴۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۰ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از خوشبختی و سعادت مرد این است كه زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد .

(اصول كافی . ج۵ . ص۳۲۷)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۱ ) امام صادق (علیه السلام) :

هر زنی كه به شوهر خود بگوید كه از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود .

(وسائل الشیعه . ج۱۴ . ص۱۱۵)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۲ ) امام باقر (علیه السلام) :

چرا مومن زن نگیرد ، كه شاید خدا به او فرزندی دهد كه زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد .

(مكارم الاخلاق . ص۵۷۳)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۳ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نكند از من نیست .

(مكارم الاخلاق . ص؟)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۴ ) امام رضا (علیه السلام) :

اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محكم و سنتی پیروی شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیكی به خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه كه خداوند در این امر قرار داده است ؛ انگیزه ای بود كه خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت كند و عاقل درست اندیش به آن بشتابد .

 (مكارم الاخلاق . ص۴۴۹)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۵ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواج ها آن است كه آسان تر انجام بگیرد .

(نهج الفصاحه ، ح۲۴۸)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۵ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

سه چیز است كه در آن شوخی نیست : طلاق ، نكاح و آزاد كردن بنده .

(نهج الفصاحه ، ح۲۵۸)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۶ ) امام صادق (علیه السلام) :

افراد با ایمانی كه ازدواج می كنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند .

(اصول كافی . ج۵ . ص۳۲۹)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۷ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین امت من در درجه اول كسانی هستند كه ازدواج كرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند .

(مسترك الوسائل . ج۲ . ص۵۳۱)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۸ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

آن كس كه دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است .

(محجت البیضاء . ج۳ .ص۹۴)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۳۹ ) امام صادق (علیه السلام) :

از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود كه خدایا به تو پناه می برم از زنی كه مرا پیر می كند قبل از آنكه زمان پیری ام فرا رسد .

(اصول كافی . ج۵ . ص۳۲۶)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

۴۰ ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ای جوان زود ازدواج كن و از زنا بپر هیز زیرا كه زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد .

(مكارم الاخلاق . ص۹۶)

درباره ی mahnaz

Avatar of mahnaz

همچنین ببینید

نحوه پیکربندی تنظیمات ثبت و تمدید دامنه در WHMCS

در این بخش از مجموعه آموزش های سیستم مدیریت هاستینگ whmcs ، چگونگی پیکربندی ماژول رجیسترار های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار