حذف لکه لاک از لباس و پارچه های قابل شستشو

مرحله ۱: روی یک دستمال حوله ای سفید یا دستمال کاغذی تمیز مقداری استون ریخته و در محل رنگ آمیزی شده روی لکه بکشید (استفاده از استون روی پارچه های ابریشم، پشم و ابریشم مصنوعی باید با احتیاط زیاد صورت گیرد).

مرحله ۲: منطقه رنگ آمیزی را با آب سرد بشویید.

مرحله ۳: تکرار مراحل ۱ و ۲ .

مرحله ۴: شستشوی دوباره و کندن لکه.

مرحله ۵: شستن لکه بصورت معمولی ( قبل از قراردادن لباس در خشک کن مطمئن شوید که لکه کاملا” از بین رفته باشد ، در صورت لزوم مراحل شستشو را مجدد تکرار نمائید ).

حذف لکه لاک از روی لوازم منزل

مرحله ۱: برداشتن لاک تا آنجا که ممکن است ( دقت کنید لاک روی اثاثیه یا لوازم منزل گسترش پیدا نکند ).

مرحله ۲: ریختن استون با استفاده از قطره چکان در منطقه رنگ شده ( استون می تواند به برخی از وسایل آسیب برساند ، قسمتی که در دید نیست را جهت تاثیر استون چک نمایید ).

مرحله ۳: به محض ریختن استون ، بلافاصله با یک پارچه سفید و یا حوله کاغذی لاک را پاک کنید.

مرحله ۴: تکرار مراحل ۳-۲.

مرحله ۵: اگر لکه از بین رفته است مراحل شستن متوقف شود و اگر نه با قطره چکان ، هیدروژن پراکسید ۳٪ یا آب‌اکسیژنه را بر روی لکه بچکانید.

مرحله ۶: هیدروژن پراکسید را با آب سرد پاک کنید و صبر کنید تا خشک شود.