خانه / مذهب / شعر و ادبیات مذهبی / شعار مرتبط با حضرت علی علیه السلام

شعار مرتبط با حضرت علی علیه السلام

 13 رجب ولادت حضرت علی (ع)..اسدالله، مرتضى، اميرالمؤمنين از القاب مشهور امام علی (ع) هستند

عرش بر دوش غدیر

در روز غدیر، عقل اول    / آن مظهر حق، نبیِّ مرسل
چون عرش تو را کشید بر دوش /    آن گاه گشود لعل خاموش
فرمود که این خجسته منظر    / بر خلق پس از من است رهبر
بر دامن او هر آن که زد دست /    چون ذره به آفتاب پیوست

ولایت حیدر، لبخندِ فاطمه

از ولایت عهدی حیدر، خدا تاج شرف  /   بار دیگر بر سر زهرای اطهر می زند
در حریم ناز و عصمت زین همایون افتخار   /  فاطمه لبخند بر سیمای شوهر می زند

سیدرضا مؤید

غدیر، باب رحمت

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر   /  شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر
موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر  /   چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

شـد غـدیـر خُـم تـجـلـی گـاه انـوار خــدا

تا در آن جا جلوه گر شد نور مِصباحُ الهُدی

آفرینش را بُوَد بر سوی آن سامان نگاه/     ما سوی اللّه منتظر تا چیست فرمان اِله
ناگهان خَتمِ رُسُل، آن آفتاب دین پناه   /  بر فراز دست می گیرد علی را همچو ماه

تا شنـاسـانـد به مـردم آن ولی اللّه را

«والِ مَن والاه» خواند، «عادِ مَن عاداه» را

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام /    بر تو ای روز امامت از همه امت سلام
از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام  /   ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم

بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

سیّدرضا مؤید

مگریز از عهد روز غدیر

بیاویزد آن کس به غدر خدای /    که بگریزد از عهد روز غدیر
چه گویی به محشر اگر پرسدت /    از آن عهد محکم شَبَر یا شُبیر

حکیم ناصرخسرو قبادیانی
http://www.emam8.com/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%85/789-1389-09-01-23-33-38.html
نويسنده:عاشقان حیدر |  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۵ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    پیامک های غدیر سری ۲
 

 

عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است
عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است
عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است
عیدی است که حیدر به همه خلق امیر است

عیدی است که از سوی خدا بهر محمّد
گـل واژۀ «اَکـمَلتُ لکُـم دینُکُـم» آمــد

****

تبـریک در این عیـد مؤیـد شده واجب
امری است مؤکد که به احمد شده واجب
لطف و کـرم از خـالق سرمـد شده واجب
ابـلاغ ولایـت بـه محمّـد شده واجب
صحرای غدیر آمده صحرای قیامت
زیرا که گرفته است خدا عید امامت

****

یاران گل لبخند ز هر سو بفشانید
بر خاک قدم‌های محمّد بنشانید
در محضر احمد ز علی مدح بخوانید
تا عیـدی خـود را ز محمّـد بستانید
با عطر ولایت دهن خویش بشویید
تبریک به سادات بنی فاطمه گویید

****

در دست گرفته است نبی دست ولی را
ابـلاغ کنـد حکـم خـدای ازلــی را
افکنده به قلب همگـان، نور جلی را
کـای مـردم عالم بشناسید علـی را
فرمـان خداونـد همیـن است همیـن است
هر کس که منم رهبر او، رهبرش این است

****

حکـم از طـرف ذات خداونـد غدیـر است
بر ختم رسل ایـن علی امـروز وزیـر است
در حکم مدیر است، مدیر است، مدیر است
بر خلق امیـر است، امیـر است، امیر است
این است که شایسته این قدر و مقام است
تا حشر امـام است امـام است امـام است

****

منشور خـدا را همه امروز بخوانید
دین غیر تولای علی نیست بدانید
بر تخـت ولایت دگری را ننشانید
فرمـان خـدا را ز لـب او بستـانید
این است که بوده همه‌جا نفسِ امیرش
این است کـز آغـاز خدا خوانده امیرش

****

این است که دین، دین نشود جز به ولایش
این است کـز آغــاز خــدا گفتـه ثنایش
این است که قرآن شده مشتاق صدایش
این است دلِ بستـه اجـابت به دعـایش
غیر از علی اسلام یدالله ندارد
با خویش محمّد اسدالله ندارد

****

این بر همه مولاست بدانید بدانید
این از همه اولاسـت بدانید بدانید
این همسر زهراست بدانید بدانید
این دست الهی است ببینید ببینید
این هست الهی است ببینید ببینید

****

این نور عیان است عیان است عیان است
این سرِّ نهان است نهان است نهان است
این جان جهان است جهان است جهان است
این بر تـن توحیـد روان است روان است
این رهبر دین رهبر دین رهبر دین است
والله امیـن است امیـن است امین است

****

ای روی تو مرآت خدای تو علی جان
ای ذکـر خداونـد ثنـای تو علی جان
ای ملک خـدا زیر لوای تو علی جان
ای جان دو عالم به فدای تو علی جان
تـو آینـۀ غیب‌نمــا غیب‌نمــایی
تو روی خدا، روی خدا، روی خدایی

****

خصم تو به جز قعر سقر نیست سرایش
فرقـی نبـوَد بیـن عبـادات و زنـایش
نفرین شـود از خشم خداوند، دعـایش
حق است که ابلیس کند گریه برایش
فردا شرر نار بود تشنۀ خونش
فریاد زند دوزخ از سوز درونش

****

ما مرد غدیریم غدیریم غدیریم
ما یـار امیـریم امیـریم امیـریم
صدبار اگر زنده شده باز بمیریم
والله قسم خـط سقیفه نپذیریم
در مدح علی تا که بخوانیم قصیده
باید که ز «میثم» بستانیم قصیده

غلامرضا سازگار
http://mahdivahidi.ir/cat/59/0/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C

 

 

 

%D8%B1.htm

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۵ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    پیامک های غدیر
نور عالم از ولی داریم ما
اول و آخر علی(ع) داریم ماستاره سحر از صبح انتظار دمید
غدیر از نفس رحمت بهار چکید
گرفت دست قدر، رایت شفق بر دوش
زمین به حکم قضا آب زندگی نوشید

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی
به کائنات ندا شد به صوت جلی
که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر
امام و سرور و مولا علیست
علی عید غدیر خم بر شما مبارک

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد
ایمان به جز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا که علی نور بود سایه ندارد

یارب به حق غدیر و مولای غدیر
با دست علی ومرتضی دستم گیر
تا همره قدسیان فرستم صلوات
فریاد زنم ز فرط شادی تکبیر

عیدی چو غدیر این قدر معظم نیست
حبلی چو ولایتش چنین محکم نیست
بر رشته ی محکم ولایت صلوات
بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست

این عید سعید حیدر کرار است
شادی و شعف به عرش حق بسیار است
ذکر صلوات بر محمد امروز
خشنودی آل عترت و اطهار است

 

غافل مشو از عید غدیر و برکات
امروز خدا گشوده است باب نجات
جبریل و ملائک همه با امر خدا
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات

در عید غدیرخم بسی مسرورم
از نور جمال مرتضی مسحورم
امید که در حشر به ذکر صلوات
با حب علی خدا کند محشورم

در عید غدیر شاد و دست افشانم
مست از می ناب حضرت سبحانم
یاران همه در سماع و ذکر صلوات
خاموش نشستن این زمان نتوانم

از فرط گنه جهان ما شد تاریک
ای کاش خدا برای عرض تبریک
در عید غدیرخم به نور صلوات
عیدی بدهد فرج نماید نزدیک

خورشید خجالت زده شد روز غدیر
در رشک رخ نبی و سیمای امیر
پس چهره برافروخت به ذکر صلوات
تفسیر بشد وگرنه آن دم تکویر

آغاز علی بود و علی حُسن ختام
او اول و آخر است به دین اسلام
در عید غدیرخم فرستد صلوات
هر کس که و را علی ولی گشت و امام

امید خدا به ما نویدی بدهد
در عید غدیر اجر مزیدی بدهد
از برکت ذکر یاعلی و صلوات
حق با فرجش بر همه عیدی بدهد

الحق که تو آن علی ولی اللهی
از اسرار خداوند جهان آگاهی
آغاز ولایتت فرستم صلوات
دانم ز عنایتت غمم می کاهی

دست همه عاشقان حنایی شده است
شعر همه شاعران ولایی شده است
از یمن غدیر خم به ذکر صلوات
دوران فراق او نهایی شده است

تو آن عاشق ترین مردی که در تاریخ می گویند
تو آن انسان نایابی که با فانوس می جویند
مام باغ ها در فصل لب های تو می خندند
تمام ابرها در شط چشمان تو می رویند . .

در خانه دل نوشته با خط جلی
کین خانه بنا شد به تولای علی
در داخل این خانه چو نیکو نگری
هم مهر محمد است و هم مهر علی…

مدح علی و آل علی بر زبان ماست
گویا زبان برای همین در دهان ماست

یک روز دلم به جشن مولا علی می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر میدیدم
چون دستِ علی بود که بالا می رفت

از جام و سبو گذشت کارم
وقت خُم و نوبت غدیر است
امروز به امر حضرت حق
بر خلق جهان علی(ع) امیر است

 

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس مییابد.

عید غدیر، بر حامیان راستین ولایت، مبارک!

بر سرِ آسمانی آن ظهر آیه های شکوه نازل شد مژده دادند ایه های شکوه دین احمد(ص) دوباره کامل شد

گفت پیغمبر به یارای سخن پیک رب العالمین آمد به من گفت حیدر را خدا این تحفه داد بر همه خلق جهان فضلش نهاد

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.

از جام و سبو گذشت کارم وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر حضرت حق بر خلق جهان علی(ع) امیر است

عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

امام صادق(ع) فرمود: به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی «روز غدیر» را می شناختند، فرشتگان روزی ده بار با آنان مصافحه می کردند

امام صادق(ع) فرمود: … روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.

امام صادق(ع) فرمود: روز غدیر خم عید بزرگ خداست

غدیر، ریزش باران الطاف رحمانی بر گلزار جان های تشنه است .

تقدیر غدیر به امر خدای غدیر و به دست فرزند غدیر رغم خواهد خورد خدایا در ظهورش تعجیل فرما

امام رضا(ع) فرمود: روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است. پیامبر اکرم(ص)

ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک . . .

عید سعید غدیر عید اکمال دین و اتمام نعمت بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد

غدیر ، برکت همه احساس های معنوی و دریای جاری خیرات نبوی است .

غدیر ، ریزش باران الطاف رحمانی بر گلزار جان های تشنه است .

غدیر ، تجلی خواست خالق ، روح آفرینش ، برانگیزاننده ستایش و دست های بلندی است که انسان خاکی را به افلاک می کشاند

غدیر ، گل همیشه بهار زندگی است . دریایی بیکرانه است ؛ جاری بر جان های پاک و اندیشه های تابناک .

منبع :  بانک غدیر – کتابخانه دیجیتال (الکترونیکی) قائمیه

 

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۵ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    مطالب جدید ، پیامک عید غدیر
 

 

به مناسبت عید غدیرخم

 

 

منتظر مطالب جدید باشید.

 

 

منتظر پیامک عید غدیر باشید

 

 

به زودی (ان شاء الله) …

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۵ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    تکرار
تکرار

اللهم صل و سلم و زد و بارک علی السید المطهر و الامام المظفر و الشجاع الغضنفر , ابی شبیر و شبر , قاسم طوبی و سقر الانزع البطین,الاشجع المتین,الشرف المکین,العالم المبین,الناصر المعین , ولی الدین , الوالی الولی , السید الرضی , الامام الوصی,الحاکم بالنص الجلی , المخلص الصفی,مولی الموحّدین، کهف الزاهدین، ملجأ العابدین، تاج العارفین، امیر‌المؤمنین،الدفون بالغری لیث بنی غالب,مظهر العجائب, مُظهر الغرائب، مفرّق الکتائب،الشهاب الثاقب,الهزبر السالب و نقطه دائرة المطالب , اسد الله الغالب , غالب کل غالب و مطلوب کل طالب , صاحب المفاخر و المناقب , امام المشارق و المغارب , مولانا و مولی الکونین و الثقلین . الامام بالحق ابا الحسنین صلوات الله و سلامه علیه و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.الصلوة و السلام علیک و علی آلک یا ابا الحسنین , یا امیر الموءمنین , علی بن ابی طالب , یا اخ الرسول , یا زوج البتول , یا ابا السبطین , یا حجة الله علی خلقه , یا سیدنا و مولانا , انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا و الآخره , یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ |

موضوع: | لينک ثابت | ۳ نظر

 

    سلمان كه محمدي است آقایش علي است
شيعه همه جا رهبر و مولاش علي است
دنياش علي بوده و عقباش علي است
بي‌مهر علي زهد ابوذر همه هيچ
سلمان كه محمدي است آقایش علي استامشب به کعبه فاطمه پروانه علی است
دل دور کعبه گردد و دیوانه علی است
دست خدا به کعبه روی شانه علی است
امشب دل رسول خدا خانه علی است

امشب به لوح نقش قلم ذکر یا علی است
آوای سنگ های حرم ذکر یا علی است
بت‌های کعبه را همه دم ذکر یا علی است
امشب دعای فاطمه هم ذکر یا علی است
امشب زمین به یمن علی عرش می‌شود
امشب فلک ز بال ملک فرش می‌شود

باور کنید جان به تن کعبه آمده
باور کنید بت شکن کعبه آمده

شیعه همه جا بوَد علی‌دوست
حقا که بهشت، عاشق اوست

نور ازلی مبارکت باد
میلاد علی مبارکت باد

بی مِهر تو قبول صلوة و صیام نیست
تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست
تبلیغ دین احمد مرسل تمام نیست
ما را به جز تو بعد پیمبر امام نیست
این مذهب و عقیده و ایمان”میثم”است
حتی بهشت گـر تـو نباشی جهنم است

/www.madayeh.com

.

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی

از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی

تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند

پرده گیرد از جمال دلربایت یا علی

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱ نظر

 

    زندگی را نمکی نیست به جز حب علی (ع)
زندگی را نمکی نیست به جز حب علی (ع)
از پرده چو روی دلبرم ظاهر شد
معشوق به پیشِ چشمِ دل نادر شد
ای دل تو بدان مجوزِ عشق و جنون
با عشق محمّد و علی صادر شد

 
دل عاشق عشقِ بی‌عدد خواهد شد
آن عشق علی و تا ابد خواهد شد
در روز قیامت که شکافد دل‌ها
در دل که علی نبود ردّ خواهد شد

 
ای عاشق خسته دان که مرهم آمد
بر سینه‌ی عقده‌دار تو دم آمد
آن یار که در قرب خدا جایش بود
با هیبت آدمی به عالم آمد

 
در عرش و سماء نام علی(ع) تک شده است
در حلقه ی عاشقان چکامک شده است
دیده شب معراج دو چشمان نبی
بر بال فرشتگان علی(ع) حک شده است

 
دل من حرف خود را با علی(ع)  گفت
دوباره جان گرفتش تا علی(ع)  گفت
گمانم امشب از شوقِ ولایت
خداوند جلی هم یا علی(ع)  گفت

 
امشب که سری خراب دارم
در سینه طلای ناب دارم
مستانه غزل خوان شده ام من
دل در ید بوتراب دارم

 
من وارث آیین نبی الله ام
من شیر خدایم و وصلی الله ام
در بدر و حنین دیده ای رزمِ مرا
من حیدرم و علی ولی الله ام

 
حکایت تاب زلفان علی است
جهان مدهوش مژگان علی است
تو می دانی که عشق و عاشقی چیست؟
هدف از عشق چشمان علی است

 
عشق تو شد چون به دلم منجلی
بر همه گفتم نه و بر تو بلی
چون نفسی می کشم از سینه ام
هر نفسم نام تو گوید علی

 
چشم همه تشنه ی آن روی توست
شیعه خمارِ خم ابروی توست
باد صبا چون که رسید از نجف
آن چه مشامم برسد بوی توست

 
صبا گر بگذری بر کوی یارم
بگو با دلبرم، زیبا نگارم
به جون هر چی عشقه توی دنیا
گلِ عشقی به جز حیدر ندارم

 

 

 

اگر سازی وضو با آب زمزم

دگر سجاده گردد عرش اعظم

اگر ضرب المثل گردد خضوعت

به حمد و قل هو الله و رکوعت

مبادا بر نماز خود بنازی

ولایت گر نداری بی نمازی

 

 

علی روح نبی خیر الانام است

گلی روئیده در بیت الحرام است

الا اهل حسد چشمانتان کور

علی المرتضی اول امام است

 

 

افواج فرشتگان که دلباخته اند

محراب علی را به سما ساخته اند

آنانکه زمنکران مولا هستند

خود را به ته جهنم انداخته اند

 

 

نقطه سر خط با شتاب بنویسید

با خط درشت بی حساب بنویسید

تکلیف شب شماست در دفتر دل

صد مرتبه از ابوتراب بنویسید

 

 

هر کس که شود داخل حصن حیدر
ایمن بود از عذاب روز محشر
جز مهر علی و آل چیزی نبود
سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

 

 

قدرت حق .سیرت حق .مرد اعجاز آفرین
طلعت حق .رحمت حق .حجت جان آفرین
او وصی احمد است و نور پاک کردگار
زینت حق .صولت حق . حیدر کرار دین

 

 

کعبه با آن عظمت زایشگه شیر خداست
خانه حق منجلی از نور ذات مرتضاست
گر نبودی مرتضی آثاری از خلقت نبود
این سخن هم نی زمن از گفته های مصطفاست

 

 

(حمید سبزواری)

میدان بلاغت است دیوان علی

کس چون بنهد قدم به میدان علی

هر نکته که بوی عشق می آید از آن

یا زان محمد است یا زان علی

 

 

خواهم نظری که جز خدا نشناسد

جز دست خدا گره گشا نشناسد

جز عشق علی و یازده فرزندش

راهی به دیار آشنا نشناسد

 

 

ای دل به علی نگر خدا را بشناس

وز روی علی رمز ولا را بشناس

خواهی که مقام عشق را بشناسی

برخیز و علی مرتضی را بشناس

 

 

گفتم ز چه کعبه را به عالم شرف است

وان خانه مطاف اهل دل صف به صف است

گفتا که گهر مایه ی ارج صدف است

این عاصمه زادگاه میر نجف است

 

 

ای آمده در کعبه ز مادر به وجود

وی رفته به مسجد ز جهان وقت سجود

از آمدن و رفتن تو دانستم

سرمایه ی زندگی قیام است و ُقعود

 

 

تا بر لب خویش نام حیدر داریم

کی بیم ز دشمن ستمگر داریم

از مهر علی و یازده فرزندش

ما، گِردِ دیار خویش سنگر داریم

 

 

با یاد علی به موج آتش زده ایم

از نجد زبانه تا مراکش زده ایم

در مکتب او چو قامت افراخته ایم

سیلی به حرامیان سرکش زده ایم

 

 

ای تیغ کجت قبله نمای دل ما

سرپنجه ی تو گره گشای دل ما

تو شیر حقی، دست حقی، مرد حقی

ای نام بلندت آشنای دل ما

 

 

با نام علی به پهنه رو آوردیم

بر خصم شکستِ سو بسو آوردیم

هر چند که قطره قطره خون بخشیدیم

صهبای ظفر سبو سبو آوردیم

 

 

«نظمی» به ولایتت تمامی خوش باش

خوش باش قبول خاص و عامی خوش باش

گر شاهی هفت کشور از تست مناز

ور بر در ِ مرتضی غلامی خوش باش

 

 

تا حبّ علی و آل او یافته ایم

کام دل خویش مو به مو یافته ایم

وز دوستی علی و اولاد علی است

در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم

 

 

از دین نبی شکفته جان و دل من

با مهر علی سرشته آب و گل من

گر مهر علی به جان نمی ورزیدم

در دست چه بود از جهان حاصل من

 

 

«نظمی» نفسی مباش بی یاد علی

گوش دل خویش پرکن از نادعلی

در هر دو جهان اگر سعادت طلبی

دامان علی بگیر و اولاد علی

 

 

سر دفتر عالم معانی است علی

وابسته ی اسرار نهانی است علی

نه اهل زمین که آسمانی است علی

فی الجمله بهشت جاودانی است علی

 

 

شایسته ترین مرد خدا بود علی

در شأن نزول هل اتی بود علی

هرگز به علی خدا نمی باید گفت

لیک آینه ی خدا نما بود علی

 

 

بنیان کـَن ِ منکر و مناهی است علی

رونق ده دین و دین پناهی است علی

در دامنش آویز که در هر دو جهان

سرچشمه ی رحمت الهی است علی

 

 

آن گفت به قرب حق مباهی است علی

وین گفت که سایه ی الهی است علی

از «نظمی» ناتمام پرسیدم گفت

چون رحمت حق نامتناهی است علی

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  جمعه چهارم تیر ۱۳۸۹ |

موضوع: | لينک ثابت | ۵ نظر

 

    جای علی
دل خانه ی حق شده ز عهدی ازلی

یک کعبه بنا شده در این جسم گلی

بشکست زمانه گر دلت را چه غمی

چون کعبه ، دلت تازه شده جای علی

با تشكر از خدادادي

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ |

موضوع: | لينک ثابت | ۲ نظر

 

اللهم صل و سلم و زد و بارک علی السید المطهر و الامام المظفر و الشجاع الغضنفر , ابی شبیر و شبر , قاسم طوبی و سقر الانزع البطین,الاشجع المتین,الشرف المکین,العالم المبین,الناصر المعین , ولی الدین , الوالی الولی , السید الرضی , الامام الوصی,الحاکم بالنص الجلی , المخلص الصفی,مولی الموحّدین، کهف الزاهدین، ملجأ العابدین، تاج العارفین، امیر‌المؤمنین،الدفون بالغری لیث بنی غالب,مظهر العجائب, مُظهر الغرائب، مفرّق الکتائب،الشهاب الثاقب,الهزبر السالب و نقطه دائرة المطالب , اسد الله الغالب , غالب کل غالب و مطلوب کل طالب , صاحب المفاخر و المناقب , امام المشارق و المغارب , مولانا و مولی الکونین و الثقلین . الامام بالحق ابا الحسنین صلوات الله و سلامه علیه و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.الصلوة و السلام علیک و علی آلک یا ابا الحسنین , یا امیر الموءمنین , علی بن ابی طالب , یا اخ الرسول , یا زوج البتول , یا ابا السبطین , یا حجة الله علی خلقه , یا سیدنا و مولانا , انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا و الآخره , یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.

نويسنده:عاشقان حیدر |  دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱۳ نظر

 

    یک موی علی را به جهان نفروشیم
علی آیینه مشهور قرآن

بود در هل اتی منظور قرآن

اگر باشد علی قرآن ناطق

بود نهج البلاغه نور قرآن

 

 

روز قیامت که همه خسته ایم

بال و پر از بار گنه بسته ایم

ما همه درد که بشکسته ایم

با تو علی ، ما همه دل بسته ایم

پس به دل سوخته فاطمه

کن تو سفاعت زبرای همه

 

 

خورشيد چراغكي زرخسار عليست

مه نقطه كوچكي زپرگار عليست
هركس كه فرستد به محمد صلوات

همسايه ديوار به ديوار عليست

 

 

در همه جا هر زمان علی علی گفته ام

با نفس گل فشان علی علی گفته ام

خاک نشینم ولی از مدد آسمان

با همه عرشیان علی علی گفته ام

 

 

همتای علی در دوجهان بی همتاست

زهراست محمد و ومحمد زهراست

 

 

ما باده به عشق مرتضی می نوشیم

از عشق ولای او چو خم در جوشیم

به دشمن او بگو بمیرد زحسد

یک موی علی را به جهان نفروشیم

 

 

عمریست که دم بدم علی می گویم

در حال نشاط و غم علی می گویم

تا حال علی گفته ام و ان شاء الله

تا آخر عمر هم علی می گویم

 

 

کی توان ترک تو ای قبله دلها کردن

که محال است دگر مثل تو پیدا کردن

 

 

ما غیر علی در دو جهان یار نداریم

داریم علی را به کسی کار نداریم

جز دوستی حیدر کرار نداریم

بی او همه هیچیم و خریدار نداریم

روزی که سرشتند به عالم گل ما را

دادن همان لحظه به حیدر دل ما را

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۲ نظر

 

    در گفتن یک علی ولی الله است
کسیکه حق را یاری دهد رستگار گردد.

امام علی (علیه السلام )

 

 

 

با هر تپشی که در دل آگاه است

یک نغمه لا اله الا الله است

هر جا که بلند است ندای توحید

گلبانگ محمد رسول الله است

توحید و نبوت و امامت هر سه

در گفتن یک علی ولی الله است

 

 

بر غیر علی نظر ندوزد شیعه

زین شعله چراغ  برفروزد شیعه

گیرم گنهی سر زند از ما به خطا

زهرا نگذارد که بسوزد شیعه

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۲ نظر

 

    توحید که لا اله الا الله است
تا مهر علی به سینه ها دمساز است

تا باب عنایات الهی باز است

از عرش بفرش، از ازل تا ابد

گلبانگ محمدی طنین انداز است

 

توحید که لا اله الا الله است

شرطش به خدا علی و لی الله است

اسماء دوازده امام معصوم

توضیح محمد رسول الله است

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    اسلام محمد از علی جاوید است
سرمشق عبودیت یار است علی (ع)

در صحنه عشق، تکسوار است علی (ع)

از روز ظهور تا شب وصل حضور

در هاله نور رهسپار است علی (ع)

 

چشمان علی دو چشمه خورشید است

لبهای علی لبالب از توحید است

سوگند به کعبه خانه میلادش

اسلام محمد از علی جاوید است

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    وجود علی (علیه السلام)
وجود علی (علیه السلام)، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) را تفسیر کرد.

زندگی علی (علیه السلام)، حیاط را معنی کرد.

سخن علی (علیه السلام)، سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را احیا کرد.

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱ نظر

 

    سخنان حکیمانه ای از امیرالمؤمنین علی بن بیطالب (علیه السلام )
سخنان حکیمانه ای از

امیرالمؤمنین علی بن بیطالب (علیه السلام )

برکت مال به زکات دادن است .

برکت عمر در کار نیک است .

ورود دستهای زیاد در سفره برکت است .

هوشیاری و زیرکی خود را در ترک گناه قرار ده.

فروتنی انسان به کرم اوست .

رخنۀ دین به مرگ علماء است .

جمال انسان به حلم است .

زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است .

همنشین نیک غنیمت است.

نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است.

عیب علم، خودپسندی است .

شفای قلب به قرآئت قران است .

صلاح دین به تقواست، و فسادش به طمع.

روشنی دل از خوردن حلال است.

اطاعت خدا غنیمت است .

افتخار به فضیلت به از فخر به نژاد است.

حرص، قاتل حریص است.

طراوت و خرمی چهره در راستگویی است.

منبع : کتاب نصایح – مؤلف : حضرت آیت الله مشکینی – مترجم: آیت الله احمد جنتی

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۲ نظر

 

    راه على (ع)
راه على (ع)  

نرسد اگر به على كسى، به كجا رود؟ به كجا رسد؟

به خدا قسم كه اگر كسى، به على رسد، به خدا رسد

سوى انبيا، سوى اوليا، ز طريق حب و ولا بيا

كه به جايى ار برسد كسى، ز طريق حب و ولا رسد

ز خودى برون ننهاده پا، نرسيده است به هيچ جا

چو كسى ز راه دگر سزد، سر او به عرش علا رسد

ز ره طلب به ولى برس، ز ره ولى به على برس

كه به خضر تا نرسد كسى، نتوان به آب بقا رسد

ز در على به در دگر، منه پا، كه مى‏ندهد ثمر

نرسد كسى به على اگر، به هدر رود، به هبا رسد

در كس به غير على مزن، ره كس به جز ره او متن

كه ازين در و ره اگر كسى، برسد به نور هدى رسد

نبود چو غير على كسى، ز درش به عرش علا رسى

كه به اوج عزت اگر كسى، برسد به فرّ هما رسد

نه به كعبه رو نه به دير رو، نه به فكر رو نه به سير رو

زمنيّت ار گذرد كسى، ز ره على به منا رسد

به مروت ار بنهى قدم، توبه مروه يى، به خدا قسم!

به ره على ز صفا قدم، نهد ار كسى، به صفا رسد

به على اگر تو يكى شوى، ز دنس رهى و زكى شوى

به جز اين اگر ملكى شود، ملكيتت به خطا رسد

تو شنيده‏اى به بقا اگر ز طريق فقر و فنا رسى

ز على رسد چو كسى اگر به طريق فقر و فنا رسد

چو كسى مزكىّ و متقى، شود از طريق على شود

ز طريق بندگى على، كسى ار رسد، به تقى رسد

نه همى ز «ناد على» او، شود آبگينه «سينجلى»

ملكوت هم پى صيقلى ز غبار او به جلا رسد

نرسد اگر كه ز لافتى، به ثبوت نفى تو زاهدا

نه ز «لم» رسد، نه ز «لو» رسد، نه ز «ما» رسد، نه ز «لا» رسد

به مريض دل نرسد شفا، ز دواى بو على از خدا

مگر از محبت مرتضى، مرض دلى به شفا رسد

من «كبريايى» خسته را، بده ساقيا ز مى‏ولا

ز شراب حب على مگر همه درد من به دوا رسد

مفتون همدانى (كبريايى)

http://www.balagh.net منبع :

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  شنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۴ نظر

 

    كعبه مانند صدف در دل خود گوهر داشت
كعبه مانند صدف در دل خود گوهر داشت

گوهري زينت هستي چونان حيدر داشت

يك پياله ز مي اش مست كند عــــالم را

آنكــه اندر قدحش باده اي از كوثر داشت

(خدادادی)

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  جمعه چهاردهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱ نظر

 

    احادیثی از پیامبر اعظم (ص) در مورد امام علی (ع)
پیامبر اکرم فرمود :
من و علی از یک درخت هستیم و بقیه امت از درختان دیگر .من و علی پدران این امت هستیم .
من شهر حکمتم و علی در آن است .
یا علی تو برادر من در دنیا و آخرتی .
يا على توئى تقسيم كننده بهشت و دوزخ در روز قيامت.

ديباچه و عنوان نامه عمل مؤمن حب على بن ابيطالب است.

علی با حق است و حق با علی است هر کجا که علی باشد .

ولایت علی بن ابی طالب صراط مستقیم است .

علي (ع) در ميان شمايان چون كعبه است كه نگاه به آن عبادت و حج به آن واجب است.

ياد علي (ع) عبادت است.
مجالس خود را به يادكردن از علي بن ابي طالب زينت دهيد.

اي علي ! همانا تو قسمت كننده بهشت را مي‌كوبي و بدون حساب وارد آن خواهي شد.
هر كه دوست دارد كه به هیبت اسرافیل، رتبه میكائیل، جلالت جبرئیل، سازگاری آدم، خداترسی نوح، دوستی ابراهیم، اندوه یعقوب، جمال یوسف، مناجات موسی، صبر ایّوب، زه یحیی، سنّت یونس، پرهیز عیسی و حبّ و خوی محمّد بنگرد باید به علی بنگرد، كه نود خصلت از خصلتهای انبیا در اوست و همه را خداوند در او جمع كرده و برای احدی غیر او جمع نكرده است

ای ابوالحسن، اگر ایمان و اعمال همه آفریدگان در یك كفّه ترازو و عمل تو در روز اُحُد در كفّه دیگری نهاده شود عمل تو بر همه اعمال آنها رجحان می‏یابد و خداوند در روز احد به تو بر فرشتگان مقرب خویش افتخار كرد و حجابها را از آسمانهای هفتگانه برداشت، و بهشت و مافیها به سوی تو سركشیدند و پروردگار جهانیان از كار تو شادمانگشت؛ و خداوند به عوض آن روز پاداشی به تو عطا كند كه هر پیامبر و رسول و صدّیق و شهیدی به آن غبطه خورد

ای علی، جبرئیل علیه السلام مرا درباره تو خبری داد كه مایه روشنی چشم و شادی دلم شد؛ او به من گفت: ای محمّد، خداوند به من فرموده: محمّد را از سوی من سلام برسان و او را آگاه ساز كه علی پیشوای هدایت و چراغ تاریكیهای ضلالت، و حجّت بر اهل دنیاست، زیرا او صدّیق اكبر و فاروق اعظم است و من به عزت خویش سوگند خورده‏ام كه به آتش نبرم كسی را كه او را دوست داشته و تسلیم اوو اوصیای پس از او باشد، و به بهشت در نیاورم كسی را كه دست از ولایت و تسلیم در برابر او و اوصیای پس از او برداشته باشد

سوگند به آن كه مرا به پیامبری برانگیخت و بر همه آفریدگان برگزید، اگر بنده‏ای هزار سال خدا را بپرستد خداوند از او نمی‏پذیرد جز با داشتن ولایت تو و ولایت امامان از نسل تو؛ و ولایت تو پذیرفته نیست جز با بیزاری از دشمنان تو و دشمنان امامان از نسل تو. این مطلب را جبرئیلعلیه السلام به من خبر داده‏است

حق على عليه السلام بر مسلمين مانند حق پدر بر فرزندش است.

اين على بن ابيطالب است كه گوشت او گوشت من و خون او خون مناست و او از من مانند هارون از موسى است جز اينكه پس از من پيغمبرى نخواهد آمد،اى ام سلمه اين على است كه امير مؤمنين و سرور مسلمين و وصى من بوده و گنجينه علم من و باب علم من است كه كسى بمن نرسد مگر از آن باب و در درجات عاليه بهشت با من خواهد بود و با قاسطين و ناكثين و مارقين (معاويه و اصحاب جمل و خوارج) خواهد جنگيد.

دوستى تو ايمان و دشمنى تو نفاق است و اول كسيكه داخل بهشت ميشود دوستدار تو و اول كسيكه داخل دوزخ گردد دشمن تست.

علي باب حطه اين امت است هر كه داخل ولايت آن شود مومن خواهد بود و هر كه از ولايت او خارج شود كافر خواهد بود

هر كه مي خواهد به دانش آدم ، پرهيز گاري نوح ، برد باري ابراهيم ، عظمت موسي ، عبادت عيسي ، زيبايي يوسف ، شكوه سليمان و قدرت داوود بنگرد به علي ابن ابي طالب بنگرد

اگر درختان قلم گردند و دريا مركب و جنيان حساب كننده و آدمياننويسنده نمي توانند شماره كنند فضايل علي بن ابي طالب را .

علي از جهت اسلام مقدم برشماست ، از جهت ايمان قويتر از شما ، از جهت دانش وعلم بالاتر از شما ،‌ از جهت حلم و بردباري سنگينتر از شما ، و از جهت كوشش و خشم در راه خدا سخت تر از شماست . علوم خود را به او آموختم و اسرار و امورخود را نزد او سپردم پس اوخليفه من در اهل من امين من در بين امت من مي باشد

من همچون خورشيدم و علي مانند ماه است و خاندانم همچون ستارگانند از هر كدام پيروي كرديد هدايت يافته ايد .

خصلتهايي در علي وجود دارد كه اگر يكي از آنها در همه مردم بود به آن بسنده مي كردند .

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    احادیثی از حضرت علی(ع)
احادیثی از حضرت علی(ع(

 

پنج موقع را براى دعا و حاجت خواستن غنيمت شماريد:

موقع تلاوت قرآن، موقع اذان، موقع بارش باران، موقع جنگ و جهاد ـ فىسبيل اللّه ـ موقع ناراحتى و آه كشيدن مظلوم. در چنين موقعيت ها مانعى براى استجابت دعا نيست.

 

 

علم ارثيه اى با ارزش، و ادب زيورى نيكو ، و انديشه آئينه اى صاف، و پوزش خواستن هشداردهنده اى دلسوز خواهد بود و براى با ادب بودنت همين بس كه آنچه براى خود دوست ندارى، در حقّ ديگران روانداشته باشى .

 

 

مريضى كودك، كفّاره گناهان پدر و مادرش مى باشد.

 

فخر كردن انسان به خودش، نشانه كم عقلى او مى باشد.

 

مستى در چهار چيز است: مستى از شراب (و خمر)، مستى مال و ثروت، مستى خواب، مستى رياست و مقام .

 

 

 

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    این روز دعای مستجابت بدهند
اگر آتش به زیر پوست داری
نسوزی، گر علی را دوست داری
اگر مهر علی در سینه ات نیست
بسوزی گر هزاران پوست داری 

چون علــــــي خواست و عزم سفـر خاك نمود

كعبه از عشق رخش سينه ي خود چاك نمود

آمد و گشت تجلي گه الطــاف خـــــــــــــــدا

نام نيكش به زبان شهــــــــــــــره افلاك نمود

(خدادادی(

برخیز که قدسیان جوابت بدهند

وز کوثر معرفت شرابت بدهند

چون ماه رجب باشدو اعیاد علی

این روز دعای مستجابت بدهند

 

 

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    این خانه را باید خدا در اصل معماری کند
این خانه را باید خدا در اصل معماری کند

آدم بنایش برنهد جبریل هم یاری کند

آید اولی العزمی دگر یک چند حجاری کند

آن را اولی الامری دگر منقوش و گچکاری کند

اینسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند

تا ساعتی از دوستی یک مهمانداری کند

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱ نظر

 

    درب بهشت گر نگشایند به روی ما
ما زین جهان از پی دیدار میرویم
از بهر دیدن حیدر کرار میرویم
درب بهشت گر نگشایند به روی ما
گوییم یا علی و ز دیوار میرویم 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۱ نظر

 

    با طایفه ی حسین (ع) کل کل نکنید
روز محشر وقت پرسيدن ز من رب جلي
گفت : تو غرق گناهي ؟ گفتمش يارب بلي
گفت پس آتش نمي گيرد چرا جسم و تنت ؟
گفتمش چون حک نمودم روي قلبم ” يا علي ” 

 

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم
بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نیست
دامان علی اگر نگیرم چه کنم

 

 

ای دشمن مرتضی به الفاظ گزاف
ما را دگر اینگونه معطل نکنید
وقتی خودتان دخیل عباس (س) هستید
با طایفه ی حسین (ع) کل کل نکنید

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    از ذکر علی مدد گرفتیم
از ذکر علی مدد گرفتیم

آن چیز که می‌شود گرفتیم

در بوته‌ی آزمایش عشق

از نمره ی بیست صد گرفتیم

علي اي اولين فرد مسلمان

علي اي معني آيات قرآن

علي اي مظهر خلاق سبحان

علي اي ذات تو چون ذات رحمان

علي اي برده از الله ، فرمان

علي اي بهترين مخلوق يزدان

علي اي آفرينش تحت فرمان

علي اي رهبر پاکيزه دامان

علي اي از گنه دايم گريزان

علي اي پاک تر از کل پاکان

علي اي صورتت خورشيد تابان

علي اي سيرتت فردوس و رضوان

علي اي حب تو محو گناهان

علي اي بغض تو کبريت نيران

علي اي نطق تو چون تيغ بران

علي اي قهرمان و مرد ميدان

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    همتای علی نخواهد آمد والله
تمام لذت عمرم همین است

که مولایم امیرالمونین است

 

هر كه ره كج كرد از راه علی

از همه  اعمال او برخاست دود

هر كه در دل ، مهر و حب او نداشت

هست بر فردوس ، ممنوع الورود

 

 

نازد به خودش خدا که حیدر دارد
دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله
صد بار اگر کعبه ترک بردارد

 

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    دیدم علی نور بود سایه ندارد
قرآن جز از مدح علی آیه ندارد

این صدف جز این دُر گرانمایه ندارد

رفتم زیر سایه لطفش بنشینم

دیدم علی نور بود سایه ندارد

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | ۲ نظر

 

    چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند
چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه  ما بود ولی

ما را به ولایت علی بخشیدند

 

 علی علیه السلام  و زیبائی ها:

زیباترین ولادت: تنها کسی که در داخل خانه خدا بدنیا آمد، اوست.

زیباترین نام: بنا بر روایات متعدد، نام علی مشتق از نام خداست.

زیباترین معلم: علی تربیت شده دست پیامبر (ص) بود.

زیباترین سخنان: به تعبیر بسیاری از بزرگان، نهج البلاغه برادر قرآن کریم است

 

************

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را   

 که به ما سوا فکندی همه سایهٔ هما را

 دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

 به نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

 

از   کعبه حق   بانگ  جلی  می  آید

 آوای خوش لم یزلی می آید

بشنو که سروش وحی حق میگوید 

آغوش گشایید علی می آید

********

ما زين جهان از پي دلدار ميرويم 

از شوق ديدن حيدر كرار ميرويم

درب بهشت گرنگشايندبه روي ما  

 گوييم ياعلي وزديوار ميرويم

 

***********

 

روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی

گفت تو قرق گناهی ؟ گفتمش یا رب بلی

گفت پس آتش نمی گیرد چرا جسم و تنت ؟

گفتمش چون حک نمودم رو قلبم “یا علی”

****

تومار گناه ما به هم پیچیدند

بردند و به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

مارا با محبت علی بخشیدن

**********

ديوان عشق را يکمين مصرعش عليست

صحرای بی خس دل ما مزرعش عليست

بيتی خدا نوشته به ديوان روزگار

يک مصرعش محمد و يک مصرعش عليست

********

 

منبع :http://www.smsmazhabi.blogfa.com

 

نويسنده:عاشقان حیدر |  سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۸۷ |

موضوع: | لينک ثابت | نظر بدهيد

 

    حق علی
حق علی، بر حق علی، با حق علی

سر به سجده فرق او منشق علی

چون علی با حق و حق با علیست

یا علی یا حق و یا حق یا علیست

من نمی گویم خدای من علیست

زین بیان باطل و شرک جلیست

لیک اوصاف خداوند جلی

در علی مرتضی شد منجلی

درباره ی mahnaz

Avatar of mahnaz

همچنین ببینید

مولودی مناسبت: ولادت امام جواد علیه السلام مداح: سعید حدادیان

مولودی مناسبت: ولادت امام جواد علیه السلام مداح: سعید حدادیان-دانلود عنوان: بوی گل و بهار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار