خانه / مذهب / احادیث ائمه / احادیث صبر

احادیث صبر

نتیجه تصویری برای تصاویر احادیث ائمه

صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود.
پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله
۱٫ صبر بر سه قسم است ، صبر هنگام بلا و مصیبت و صبر بر انجام طاعت و صبر بر ترک معصیت
عن على علیه السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الصبر ثلاثة ، صبر عند المصیبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصیة
                                                                                                        مسکن الفؤاد ص۴۶
امیر المؤمنین علیه السلام
۲٫ بهترین مردم کسى است که ، زمانیکه نعمتى به او اعطا شد ، شکر گوید ، و زمانیکه به مصیبتى گرفتار شد ، صبر کند ، و زمانیکه به او ظلم شد ، گذشت نماید
قال على علیه السلام : خیر الناس من إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبر وإذا ظلم غفر.
                                                                                                           غررالحکم ص۲۷۷
امام صادق علیه السلام
۳٫ اگر انسان مؤمنى به بلا و مصیبتى گرفتار شد ، و بر آن صبر نمود ، اجرش مانند اجر هزار شهید است
ابى حمزة الثمالى قال قال أبو عبد الله علیه السلام من ابتلى من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل أجر ألف شهید .
                                                                                                        مسکن الفؤاد ص۴۷
امام صادق علیه السلام
۴٫صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود .
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
                                                                                                وسائل الشیعة ج۳ ص۲۵۷
رسول خدا صلی الله علیه و اله
۵٫ صبر بهترین مركب سواری است،خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده از صبرروزی نداده است
الصبر خیر مركب ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر.
                                                                                               میزان الحكم،ج ۲،ح ۱۰۰۲۵
امیر مؤمنان علی علیه السلام
۶٫ بر شما باد صبر و استقامت كردن،زیرا صبر نسبت به ایمان ،همانند سر به بدن است است.
علیكم بالصبر فان الصبر من الایمان كالراس من الجسد.
لا ایمان لمن لا صبر له،
كسی كه صبر و استقامت ندارد،ایمان او پایدار نخواهد ماند.
                                                                                              نهج البلاغه،كلمات قصار ۸۲
حضرت علی علیه السلام
۷٫ شخص صبور، پیروزی را از دست نخواهد داد هر چند طول بكشد
لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
                                                                                  نهج البلاغه،كلمات قصار،حكمت ۱۵۳
پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
۸٫ صبر نصف ایمان است
الصبر نصف الایمان.
                                                                                               محجة البیضاء،ج ۷،ص ۱۰۶
رسول خدا صلی الله علیه و اله
۹٫ صبر،گنجی از گنج های بهشت است
الصبر كنزمن كنوز الجنة.
                                                                                               محجة البیضاء،ج ۷،ص ۱۰۷
امیر مؤمنان علیه السلام
۱۰٫ صبر و شكیبایی به پیشرفت هر كار(مهمی)كمك می كند
الصبرعون علی كل امر.

غرر الحكم،حدیث ۷۶۵
امیر مؤمنان علیه السلام
۱۱٫ اگر صبر كنی،به خاطر صبر خودبه مقامات ابرار و نیكوكاران می رسی و اگر بی صبری كنی،این بی صبری تو را در عذاب دوزخ وارد می كند
ان صبرت ادركت بصبرك منازل الابرار و ان جزعت اوردك جزعك عذاب النار.
                                                                                                  شرح غرر الحكم،ح ۳۷۱۳
امام صادق علیه السلام
۱۲٫ هر كس از مؤمنان به بلایی گرفتار شود(و)شكیبایی را از دست ندهد،پاداش هزار شهید دارد
من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیه كان له مثل اجر الف شهید.
                                                                                                    اصول كافی،ج ۲،ص ۹۲
پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
۱۳٫ كسانی كه به بلایی مبتلا شود وشكیبایی كند و نعمتی به او برسد و شكر آن را به جا آورد و مورد ستم واقع شود و(با بزرگواری)طرف راببخشد،چنین كسانی امنیت و آرامش(در قیامت دارند)و آنها دایت یافتگانند.
من ابتلی فصبر واعطی فشكر و ظلم فغفر اولئك لهم الا من و هم مهتدون.
مجمع الانوار،ج ۲،ص ۵۲۶ حدیث ۸۳۰
امام صادق علیه السلام
۱۴٫ صبر،آنچه را كه در درون بندگان خدا ازنور و صفا وجود دارد،آشكار می كند و بی صبری و ناشكیبایی، آنچه را كه در درون آنها از ظلمت ووحشت است،ظاهر می سازد.
الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفاءو الجزع یظهر ما فی بواطنهم من الظلمة و الوحشة.
                                                                                           بحار الانوار،ج ۶۸،ص ۹۰،ح ۴۴
امیر مؤمنان علیه السلام
۱۵٫ اساس وریشه صبر،ایمان و یقین خوب، نسبت به خداوند است.
اصل الصبر حسن الیقین بالله
                                                                                                     غرر الحكم،حدیث ۲۱۳
امام صادق علیه السلام
۱۶٫ انا صبرو شیعتنا اصبر منا، ما صبورانیم،ولی شیعیان ما از ما صبورترند».راوی سؤال می كند،فدایت شوم! چگونه شیعیان شما از شما صبورترند؟امام در پاسخ فرمودند:«لانا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، چون ما بر چیزی كه می دانیم(و از اسرار آن آگاهیم)
صبر می كنیم،ولی شیعیان ما در برابر اموری كه از اسرارش آگاه نیستند صبر می كنند.
                                                                                              كافی،ج ۲،ص ۹۳،حدیث ۲۵
امیر مؤمنان علی علیه السلام
۱۷٫ كسی كه پی در پی حوادث ناخوشایندی برایش حادث شود،فضیلت صبر را برایش فرهم می كند برای هر نعمتی كلید و قفل و بندی است،كلید آن صبر و قفل و بند آن،تنبلی و كسالت است.
من توالت علیه نكبات الزمان اكسبته فضیلة الصبر…لكل نعمة مفتاح و مغلاق و مفتاحها الصبر و مغلاقها الكسل.
                                                                    شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج ۲۰،ص ۳۲۲
 رسول خدا صلی الله علیه و اله
۱۸٫ كسی كه خود رابه چهره صابران در آورد(و جزع و فزع را ترك گوید)، خداوند روح صبر را به او می بخشد و كسی كه به چهره عفیفان در آید،خداوند او را به زینت عفت می آراید و كسی كه در چهره بی نیازان در آید،خداوند اورا بی نیاز می سازد و به هیچ بنده ای موهبتی بهتر و گسترده تر از صبر عطا نشده است
من یتصبر یصبره الله و من یستعفف یعفه الله،و من یستغن یغنه الله و ما اعطی عبد عطاء هو خیر و اوسع من الصبر.
                                                                                       میزان الحكمه،ج ۲،حدیث ۱۰۱۲۸
 امیر مؤمنان علی علیه السلام
۱۹٫ كسی كه دوست دارد عمر طولانی داشته باشد،باید قلب صبوری در برابر مصائب آماده كند
من احب البقاء فلیعد للمصائب قلباصبورا.
                                                                                     بحار الانوار،ج ۷۵،ص ۸۱،حدیث ۷۱
امیر مؤمنان علی علیه السلام
۲۰٫ از جزع و ناشكیبایی بپرهیز،زیرا امید انسان را قطع و كوشش و تلاش را ضعیف ساخته و غم اندوه به بار می آورد
ایاك و الجزع فانه یقطع الامل و یضعف العمل و یورث الهم.
                                                                                                 بحار الانوار،ج ۷۹،ص ۱۴۴
حضرت علی علیه السلام
۲۱٫ جزع(دربرابر مصائب)،مقدرات را تغییر نمی دهد،ولی اجر و پاداش انسان را از بین می برد
الجزع لا یدفع القدر و لكن یحبط الاجر.
                                                                                                   غرر الحكم،حدیث ۱۸۷۶
امام هادی علیه السلام
۲۲٫ مصیبت برای انسان صبوریكی است و برای انسان بی صبر و ناشكیبا دوتاست
 المصیبة للصابر واحدة و للجازع اثنان.
                                                                                                 بحار الانوار،ج ۷۹،ص ۱۴۴
۲۳٫ امام كاظم علیه السلام در بیان یكی از وصایای حضرت مسیح علیه السلام می فرمایند
:« دل های خود را پناهگاه شهوات قرار ندهید،آن كس كه در بلا،بیشتر بی تابی می كند،علاقه اش به دنیا بیشتر است و آن كس كه در بلا،شكیباتر است،نسبت به دنیا،بی اعتناتر است
ولا تجعلوا قلوبكم ماوی للشهوات ان اجزعكم عند البلاء لاشدكم حبا للدنیا و ان اصبركم علی البلاء لازهدكم فی الدنیا.
                                                                                                   بحار الانوار،ج ۱،ص ۱۰۶
امیر مؤمنان علی علیه السلام
۲۴٫ كسی كه صبر او را نجات ندهد،بی تابی او را هلاك خواهد كرد
من لم ینجه الصبر اهلكه الجزع
                                                                                                   بحار الانوار،ج ۶۸،ص ۹۶

درباره ی mahnaz

Avatar of mahnaz

همچنین ببینید

نحوه پیکربندی تنظیمات ثبت و تمدید دامنه در WHMCS

در این بخش از مجموعه آموزش های سیستم مدیریت هاستینگ whmcs ، چگونگی پیکربندی ماژول رجیسترار های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار